Het Internationaal rapport over Health Behaviour in School-Aged Children, te bekijken via www.hbsc.org is een internationaal netwerk bestaande uit wetenschappelijke instituten in 44 landen. Op basis van nauwe samenwerking tussen alle partners, worden sinds 1982, op vierjaarlijkse basis, 11- 13- en 15-jarige leerlingen in de deelnemende landen bevraagd naar hun welzijn en gezondheid, sociale omgeving en gezondheids- en risico-gedrag. De bevraging wordt uitgevoerd onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) .

De Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) had als algemene doelstelling om de voedselconsumptie, de eetgewoonten en de fysieke activiteit van de Belgische bevolking tussen de 3 en 64 jaar te beschrijven. De gegevens over de voedingsinname werden verzameld tussen februari 2014 en mei 2015. De vorige voedselconsumptiepeiling dateert van 2004 en betrof enkel Belgen vanaf 15 jaar. Voor het eerst heeft men ook meer zicht gekregen op de eetgewoonten en fysieke activiteit bij kinderen (3-9 jaar) en adolescenten (10-17 jaar).